(0352)  240  41 31          info@rotalambiri.com

RotaMatik Menfez Ürün Grubumuz

ROTA WİNMATİK


Havalandırma menfezi ısı köprülü alüminyumdan imal edilmiştir. Evin tüm odalarında gerekli havalandırmayı sağlarken içeriye yağmur ve haşerenin girmesini engeller. Açma kapama şalteri sayesinde kontrol sağlanır.
Özellikle yazlık bölgeler terk edilirken doğramalar tamamen kapalı tutulduğundan kış ayları boyunca evde rutubet nedeniyle ağır koku ve hatta boyalarda deformasyon oluşur. Bu gibi durumlarda rotawinmatik  "açık" konumunda bırakılarak tüm olumsuzluklar bertaraf edilir ve herhangi bir güvenlik endişesi oluşmaz.

ROTA GAZMATİK DOĞALGAZ HAVALANDIRMA


Doğalgaz, kimyevi bileşimine uygun olarak hesaplanmış gerekli miktarda yakma havası ile kimyasal tepkimeye girmesi olayıdır. Doğalgazı Yakma havasını bulunduğu ortamdan alan yakıcı cihazların bulunduğu ortamın havalandırması dış atmosfere açık bölümden tabii olarak yapılması gerekmektedir. Doğalgaz ile çalışan cihazların Yerleştirildikleri mahalde en az 150 cm2 serbest enkesite sahip havalandırma menfezi kullanma zorunluluğu vardır. Standart bir plastik menfez hesaplamalara göre 150cm2 sağlayamamıştır. Sağlamadığı gibi kapı ve pencerelerde estetiği bozmuş soğuk ve özellikle rüzgârlı günlerde kabullenilemez bir ısı kaybına sebep olmaktadır. 150cm2 altında olan havalandırma sistemlerinde yakma havasının yeterli alınmadığı için atık gaz oranın artışı gözlemlenmiştir. Harcanan doğalgaz istenilen enerjiyi sağlayamamıştır. GAZMATİK doğalgaz havalandırma sisteminin doğalgaz firmalarının şartnamelerine uygun ve yanında tüketiciyi düşünerek tasarımı yapılmıştır. GAZMATİK standart bir mutfak kapı ve pencere ölçülerinde ön ve arka panelleri ayrı ayrı 150 cm2 alana sahiptir.
Yeter miktarda hava ile yapılan yanma, karbon monoksit oluşumunu ortadan kaldıracağı gibi, yanma verimini de artıracağından doğalgazın tasarruflu kullanılmasına da katkı sağlayacaktır. 
Havalandırma menfezleri işlevselliğinin öneminden ötürü her ne gerekçe ile olursa olsun kesinlikle kapatılmamalıdır. 
ROTA GAZMATİK Doğalgaz havalandırma menfezi kolay temizlenebiliyor oluşu ile de bir avantaj sağlamaktadır.


Copyright © rotalambiri.com. Design by EndüstriNET